blooming

Vlak na de oorlog begon in het Noord-Hollandse Bergen een Volkshogeschool om mensen nieuwe perspectieven voor de toekomst te bieden. Kennis en vaardigheden werden gedeeld waardoor mensen en bedrijven weer vertrouwen kregen.
Nieuwe organisaties en (kunst)stromingen bloeiden op.
Je werd uitgedaagd tot bloei te komen, op sociaal, cultureel, mentaal, creatief en spiritueel vlak. Langzamerhand groeide VHS Bergen uit tot een plek waar leren en logeren samen kwam. In 2002 werd de Volkshogeschool omgedoopt tot het hotel zoals we dat nu kennen, een plek waar leren en logeren nog altijd samenkomt.

blooming hotel maakt onderdeel uit van de blooming groep. De blooming groep bestaat naast het hotel uit landgoed Het Hof, eveneens gevestigd in Bergen, en blooming beach in Bergen aan Zee. De blooming bedrijvengroep kent een bijzondere aandeelhouder: de blooming Stichting. De aandeelhouder heeft in haar statuten opgenomen dat een deel van de bedrijfswinsten via de blooming Stichting terug wordt gegeven aan onze omgeving en de regio.

Het bestuur van de stichting bepaalt aan welke maatschappelijke projecten en onderwijsprojecten het geld wordt besteed. Zo dragen we bij aan een eerlijke, duurzame en maatschappelijk verantwoorde samenleving.